Varför välja oss?

Villa med solceller
Grön teknik logo

Nytt skatteavdrag solceller 2023

Du kan dra av mellan 20 – 50 % på solenergilösningar.

Med solcellsbidraget får du 20% rabatt på installation av ett komplett solcellspaket. Avdraget är därför applicerbart på arbete och materialkostnad vid installation av solcellsanläggning. Vid andra tillägg som solcellsbatteri och installation av laddbox är solcellsbidraget på 50%. Läs mer på Skatteverkets hemsida om avdrag:

Trygg hansa logo

Solcellspaket med garanti

Känn dig trygg och säker i ditt val av installatör.

Med vår garanti på solcellspaket kan du vara säker på att din investering kommer löna sig under många år framöver. För oss är det viktigt att säkerställa kvaliteten och att elförbrukningen genom våra solparker endast kommer från förnybara energikällor. Dessutom har vi en ansvarsförsäkring hos Trygg Hansa om något skulle ske.

Lägre energikostnader med solpaneler

– Sälj överskottsel från solceller och spara pengar.

Genom att generera din egen el kan du minska eller till och med eliminera behovet av att köpa el från elnätet. Överskottet av den producerade solenergin kan matas tillbaka till elnätet och du kan få kredit eller ersättning för överskottet genom en så kallad nettomätningssystem.

Att sälja överskottet av egenproducerade solel kan vara en lönsam och hållbar lösning. Om du har en solcellsanläggning som producerar mer el än vad du själv kan använda, kan du sälja överskottet till ett elhandelsbolag. Ibland kan det krävas att du byter ut din befintliga elmätare för att kunna sälja överskottsel . Du kan välja vilket elbolag du vill sälja din el till och de kommer att ersätta dig per inmatad kilowattimme. Vissa elbolag kan även erbjuda ett påslag på 5-15 öre per kWh.

Vi installerar solceller på taket

Vi erbjuder dig inte bara ett standard solcellssystem, utan ett skräddarsytt och komplett solcellssystem med solcellsbatteri. Med vårt solcellsbatteri kan du lagra överskottet av solenergi som produceras under dagen för att användas när du behöver det som mest, till exempel på kvällen eller under perioder med låg solinstrålning.

Genom att ha ett solcellsbatteri behöver du inte oroa dig för eventuella störningar eller avbrott i elförsörjningen, eftersom batteriet fungerar som en garanti och back-up. Du kan luta dig tillbaka och njuta av tanken att du alltid kommer att ha en pålitlig reservkraftkälla tillgänglig. Med vårt moderna och modulära solcellsbatteri kan du maximera din energioptimering och säkerställa en effektiv användning av solenergin.