Solceller Örebro

Villa med solceller

Överväger ni att investera i solceller? Vi på Klarsol kan hjälpa er att förverkliga den idén. Vi är specialister inom elkraft och har lokal närvaro över stora delar av Sverige, med särskild erfarenhet av att assistera kunder runtom i Örebro. Vi tycker beslutet om att skaffa solceller bör vara enkelt för er som kunder och erbjuder därför en helhetslösning för dig som bor i Örebro. Efter genomfört möte med personlig rådgivning väljer ni ert solcellssystem, och därefter tar vi hand om resten så att ni kan luta er tryggt tillbaka och låta oss driva projektet.

Kontakta oss för en konsultation så besvarar vi dina frågor och funderingar!

Pappa och dotter som kollar på nyinstallerade solceller på ett villatak

Hur fungerar solceller?

Solceller är ingen ny uppfinning, trots vad många kanske tror. Det är en teknik som har funnits länge. Redan på 1950-talet användes solceller som elförsörjning till satelliter. Men det är tack vare den pågående teknikutvecklingen som solceller har blivit alltmer tillgängliga. Nutidens städer och landsbyggd präglas av solpaneler på hustak i olika bostadsområden, solcellsparker längs vägarna och många andra platser där elnätet sträcker sig. Fördelarna med solceller och solpaneler har blivit tydliga och de är fördelaktiga både för privatpersoner och stora företag samt olika typer av verksamheter. Men hur funkar solceller?

Solceller fungerar som små kraftverk som nyttjar solens ljus för att generera elektricitet. Tillverkade av ett speciellt material, absorberar solcellerna ljuset när solen skiner på dem och omvandlar det till elektricitet. Inuti solcellerna finns små partiklar som kallas elektroner.

När solens ljus når solcellerna, exciteras elektronerna och börjar röra sig. Deras rörelse genererar en elektrisk ström. Den producerade strömmen kan användas för att försörja exempelvis lampor, vitvaror med el samt för att ladda batterier eller din bil. Det är som en elektrisk dans där elektronerna rör sig framåt och skapar därmed en ström. Samtidigt lämnar de små hål efter sig. De positiva hålen rör sig åt motsatt håll, och när de möts genereras ännu mer elektricitet. Detta fenomen upprepas kontinuerligt när solen lyser på solcellerna.

Det mest positiva är att solcellerna är miljövänliga. De avger ingen skadlig rök och orsakar inga skador på miljlön under elproduktionen. Dessutom kan de fortsätta att producera elektricitet under många år, vilket gör dem till en utmärkt och långsiktig lösning för att generera ren energi.

Hur fungerar solceller på vintern i Örebro

Solceller kan fortsätta att generera el under vintern oavsett om du bor i Örebro eller övriga Sverige, men produktionen kan påverkas av flera faktorer relaterade till de specifika vinterförhållandena. Här är några saker att tänka på när det gäller solceller under vintern:

  • Ljus: Under vintern är dagarna kortare och nätterna blir längre, vilket resulterar i färre soltimmar. Dessutom kan en ökad molnighet och snötäcke minska mängden solljus som når solcellerna och solpanelerna. Sammantaget kan detta leda till en lägre produktion jämfört med sommartid.
  • Vinkel på solcellerna: Om solcellerna är fasta och inte justerbara, kan den låga vinkeln på solen på vintern minska effektiviteten. Att ha solceller i en justerbar vinkel eller en lutning kan hjälpa till och vara ett bra alternativ för att optimera exponeringen på solpanelerna för solen.
  • Kyla: Kallare temperaturer kan öka solcellernas effektivitet något, men samtidigt kan överdriven kyla och isbildning på solcellerna minska produktionen. Idag är många av de moderna systemen med solceller och solpaneler konstruerade för att kunna hantera problematik så som isbildning.
  • Snö: Ett snötäcke kan täcka solcellerna och blockera ljuset. Att hålla solcellerna rena från snö kan hjälpa till att maximera deras effektivitet. Även här är många av systemen av solceller och solpaneler konstruerade för att vara självrengörande eller har mekanismer för att skaka av snön.
  • Temperaturkoefficient: Varje solcell har en temperaturkoefficient som beskriver hur dess effektivitet påverkas av temperaturförändringar. Vissa solceller presterar bättre i kallare temperaturer, medan andra kan minska sin effektivitet något.

Trots dessa faktorer är det viktigt att notera att solceller fortfarande kan producera el under vintern och kan vara en värdefull energikälla även när dagarna är korta och temperaturen är låg. Optimering av solcellsanläggningens design och underhållsåtgärder kan bidra till att maximera deras prestanda under vintermånaderna. Vi hjälper till att hitta den optimala lösningen utifrån ditt utgångsläge och behov.

Kontakta oss idag så får du en gratis rådgivning och svar på dina frågor samt funderingar.

Fördelar med solceller och solpaneler

En av solcellernas mest imponerande fördelar är deras minimala påverkan på miljön. De genererar ingen luftförorening eller växthusgaser under drift och kräver endast en begränsad mängd vatten jämfört med traditionella sätt att producera energi. Solceller spelar således en central roll i övergången till en hållbar och koldioxidneutral energisektor. Samt att deras livslängd på mellan 25 och 30 år, och att de placeras på olika platser, från hustak och solcellsparker till bärbara enheter och fordon gör dem till en långsiktig investering inom hållbar energi.

När det kommer till teknologin för solceller har den avancerat betydligt på senare år, vilket har resulterat i förbättrad verkningsgrad och minskade produktionskostnader. Detta har gjort solenergi mer tillgänglig för både företag och hushåll.

Trots alla fördelar finns det även utmaningar för solenergiindustrin, inklusive lagring av överskottsel och hantering av produktionsvariationer beroende på väderförhållanden. Forskning och innovation pågår dock kontinuerligt för att adressera dessa utmaningar och förbättra solcellsteknologins effektivitet.

Fyll i vårt formulär

För dig som bor i Örebro kan vi hjälpa till att realisera dina planer att installera solceller och solpaneler. Fyll i vårt formulär och berätta vad du önskar för hjälp så återkommer vi till dig. Oavsett om du bor i Örebro eller närliggande städer erbjuder vi ett förutsättningslöst möte och konsultation.

Frågor och svar Solceller Örebro

Hur länge håller solceller?

Solceller har vanligtvis en livslängd på 25-30 år eller mer. De flesta tillverkare ger garantier på minst 20 års produktion.

Hur mycket underhåll kräver solcellssystem?

Solcellssystem kräver generellt sett minimalt underhåll. Regelbunden rengöring för att avlägsna damm och smuts är oftast tillräckligt. Kontrollera även anslutningar och kablar med jämna mellanrum.

Vad innebär temperaturkoefficient på solceller?

Temperaturkoefficienten för solceller beskriver hur solcellens effektivitet påverkas av förändringar i temperaturen. Det är ett mått på hur mycket solcellens elektriska produktion minskar eller ökar för varje grad Celsius avvikelse från en referenstemperatur.

Kan solceller i Örebro generera el på molniga dagar?

Ja, solceller kan generera el även på molniga dagar, men produktionen kommer att vara lägre jämfört med soliga dagar. De fungerar fortfarande, men effektiviteten minskar.

Hur påverkar skugga solceller i Örebro?

Skugga kan signifikant minska produktionen av solceller. Men idag använder de moderna system samt teknik som för att minimera förluster vid partiell skuggning.

Hur mycket plats behöver solcellspaneler?

Platsbehovet varierar beroende på solcellens effektivitet och den mängd energi som behövs. En typisk solcellspanel för bostäder i Örebro har en effekt på cirka 300 watt och kräver ungefär 2-3 kvadratmeter yta.

Vad är kostnaden för att installera solceller?

Kostnaden för att installera solceller i Örebro varierar beroende på flera faktorer, inklusive systemets storlek, plats och installerare. Generellt sett har kostnaderna minskat över tid, och det finns ofta olika finansieringsalternativ tillgängliga.