Om oss

Villa med solceller

En verksamhet som arbetar med elkraft i lokal närvaro

Vi arbetar aktivt för att säkerställa bästa kvalitet de solcellspaneler som erbjuds och monteras vilket i sin tur skapar förtroende och långa relationer. Detta gör att vi jobbar med utvalda leverantörer och installatörer, som är kända på marknaden, som vi har god erfarenhet av och som uppfyller de krav och regler som gäller på marknaden.

Grönt, rent och smart investering

KlarSol Sverige AB erbjuder den modernaste tekniken av solceller, och solcellspaneler för villa, solcellspaneler för företag, solceller lantbruk och mera.Vi erbjuder en lönsam , hållbar och långsiktig investering.

David med solceller

Historia och grundvärderingar

- Din lokala solcellsleverantör

KlarSol Sverige AB är en verksamhet som arbetar med elkraft i lokal närvaro. Vi arbetar aktivt för att säkerställa bästa kvalitet de solcellspaneler som erbjuds och monteras vilket i sin tur skapar förtroende och långa relationer. Detta gör att vi jobbar med utvalda leverantörer och installatörer, som är kända på marknaden, som vi har god erfarenhet av och som uppfyller de krav och regler som gäller på marknaden.

  • Lång erfarenhet
  • Kundgaranti
  • Behörig personal
  • Kvalitativt utbud
  • Proffs på solceller
  • Försäkring
Solceller på en villa