FAQ

Villa med solceller

Vilka är de ekonomiska fördelarna med solcellsinstallationer?

Att installera solceller kan hjälpa kunder att minska sina elkostnader på lång sikt. Genom att producera sin egen el kan de minska eller eliminera sitt beroende av det traditionella elnätet och därmed minska sina elkostnader över tid.

Vilka är de miljömässiga fördelarna med solcellsinstallationer?

Solceller är en ren och förnybar energikälla som minskar användningen av fossila bränslen och därmed minskar utsläppen av växthusgaser. Genom att välja solenergi kan kunder bidra till att skydda miljön och minska sin klimatpåverkan.

Hur kan solcellsinstallationer bidra till energioberoende?

Genom att producera sin egen el med solceller blir kunderna mindre beroende av externa energikällor och elprisfluktuationer. Det ger en känsla av självförsörjning och kan bidra till energioberoende.

Kan solcellsinstallationer öka fastighetsvärdet?

Ja, solcellsinstallationer kan öka värdet på fastigheter. Det är en attraktiv funktion för potentiella köpare och kan ge en avkastning på investeringen vid försäljning av fastigheten.

Vilka stöd och incitament finns för solcellsinstallationer?

I Sverige kan privatpersoner få skattereduktion för installation av solcellssystem och system för lagring av egenproducerad elenergi. Dessa stöd kan hjälpa till att minska de totala kostnaderna för installationen.

Varför solceller?

Solceller är förnybara, vilket innebär att de kan användas om och om igen. Solceller är också rena, eftersom de inte ger upphov till några föroreningar eller utsläpp. Det kanske viktigaste är att solceller är gratis! Solen är en naturlig energikälla som ständigt förnyar sig själv.

Vem kan nyttja grönt avdrag?

Det göra solcellsbidraget kan både nyttjas av privatpersoner och företag, dock är det grundat på olika vilkor och prefereser. Läs mer om skattereduktionen för grön teknik.

Fungerar solceller året runt?

Solcellsenergi genererar som mest under sommarperioden. Hur fungerar solpanelerna då under resterande tiden av åtet? De är skapade för nordiska klimat vilket innebär att de producerar energi non-stop. Dock produceras inte el på samma nivå som när solen står som höst och skiner hela dagarna.

Finns det någon nackdel med solceller?

En utmaning är att solcellspaneler kräver mycket utrymme.Om du inte har det utrymmet som behövs på varken ditt tak eller mark så blir det svårt att installera detta. Det krävs en installation av tillräckligt många solceller för att kunna driva ditt hem eller verksamhet. En annan nackdel är att det kan kosta en del att installera detta. Dock kräver våra solceller ytterst lite underhållning och håller i flera år. Det räknas därför som en långsiktig investering.

Hur mycket kostar det att installera solceller?

Solceller är ett effektivt sätt att minska ditt beroende av energi från elnätet, och det kan också spara pengar på dina elräkningar. Men hur mycket kostar de att installera? Svaret beror bland annat på storleken på ditt hem och hur mycket solljus det får.

Generellt sett kan du räkna med att betala mellan 100 000 och 200 000 SEK för ett nyckelfärdigt solcellssystem.

Även om den initiala investeringen för solceller är hög, ska du komma ihåg att de vanligtvis betalar sig själva inom fyra till åtta år. Det innebär att du kommer att kunna börja se besparingar på dina elräkningar snart efter installationen. Så om du är intresserad av att vara miljövänlig och spara pengar är solpaneler ett utmärkt alternativ att överväga.